Barania Góra

Wisła (muzeum beskidzkie), Czarne (zapora, wejście na Baranią Górę, panorama Beskidów z wieży widokowej, skocznia im. Adama Małysza).

Cena imprezy: 1790 zł /grupa
Wstępy: 12 zł /osoba